2 mâu thuẫn, 6 điểm nghẽn và 5 khó khăn trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp

ĐBQH tỉnh Bạc Liêu ông Lại Xuân Môn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng trong thời gian tới, xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn và thách thức.

2 mâu thuẫn, 6 điểm nghẽn và 5 khó khăn trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp - Ảnh 1

ĐB Lại Xuân Môn cho rằng phải tích tụ ruộng đất để nông thôn bung ra phát triển mạnh sản xuất

Đối với nông nghiệp thì có 2 mâu thuẫn lớn là sản xuất nhỏ, thị trường rộng lớn và đầu tư thấp nhưng rủi ro rất cao.

Đối với nông thôn thì có 6 điểm nghẽn là đất đai, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch sản xuất, liên kết vùng và doanh nghiệp trong nông thôn. Đối với nông dân thì có 5 khó khăn: thiếu vốn, KHKT, thị trường, ô nhiễm môi trường và lúng túng trong xây dựng thương hiệu.

Từ thực trạng trên, ông Môn đề nghị tái cơ cấu nông nghiệp phải đi bằng hai chân. Thứ nhất, tổ chức lại sản xuất, phải tích tụ ruộng đất, phải gắn với liên kết sản xuất và thị trường, thị trường sẽ quyết định đến vấn đề sản xuất, phải phá thế manh mún đầu tư và ứng dụng công nghệ và cơ giới hóa thuận lợi hơn.

Liên kết ở đây không nhất thiết phải xóa bỏ hộ sản xuất nhỏ mà phải gắn chặt liên thông toàn diện, liên kết ngay, ngang và liên kết cả dọc. Liên kết ngang là nông dân với nông dân, liên kết dọc là nông dân với doanh nghiệp để tạo ra mắt xích trong sản xuất chuỗi.

Thứ hai là phải tập trung vào KHCN để khoa học thực sự dẫn dắt, là đầu tàu tạo ta các loại giống đồng nhất và chất lượng cao để thích ứng với biến đổi khí hậu. Bố trí lại nguồn lực vốn, tăng vốn đầu tư cho hai lĩnh vực này. Bởi vì, hai lĩnh vực này chính là trụ cột cho thực hiện CNH - HĐH nông nghiệp và nông thôn.