2 Kiểm sát viên bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ Luật học

(BVPL) - Sáng ngày 19/1/2013, tại Đại học Đà Nẵng, Học viện cảnh sát nhân dân tổ chức Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sỹ Luật học, chuyên ngành “Tội phạm học và điều tra tội phạm” cho các học viên cao học khóa 19.

Tại buổi lễ bảo vệ Luận văn Thạc sỹ Luật học lần này, có 2 học viên thuộc Viện KSND TP Đà Nẵng tham gia là Kiểm sát viên Nguyễn Văn Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Thống kê tội phạm và Kiểm sát viên Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Phòng kiểm sát giải quyết án dân sự.

KSV Nguyễn Thị Bạch Tuyết và KSV Nguyễn Văn Hưng đều đạt điểm 9,5 trong Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sỹ Luật học.

Với kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ thực tiễn vượt trội, cả 2 học viên thuộc VKSND TP Đà Nẵng đều bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ Luật học của mình, với số điểm cao là 9,5 điểm.

Hội đồng chấm Luận văn Thạc sỹ thuộc Học viên cảnh sát nhân dân Bộ công an đã đánh giá cao đề tài “Hoạt động của Viện KSND TP.Đà Nẵng trong Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu do người chưa thành niên phạm tội” của Kiểm sát viên Nguyễn Thị Bạch Tuyết và đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê của Viện KSND TP Đà Nẵng” của Kiểm sát viên Nguyễn Văn Hưng.

KSV Nguyễn Thị Bạch Tuyết nhận hoa chúc mừng của người thân.

Theo Hội đồng chấm luận văn, thì đề tài của 2 học viên thuộc VKSND TP Đà Nẵng có tính khoa học và thực tiễn cao, phù hợp với với chuyên môn, nghiệp vụ và đặc trưng công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, có thể áp dụng và triển khai rộng rãi, đáp ứng yêu cầu cải cách và đổi mới hoạt động tư pháp trong ngành Kiểm sát nói chung, cũng như các ngành tố tụng liên quan.

Bên lề Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sỹ, ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND TP.Đà Nẵng cho biết: “Chú trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và công tác xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân được lãnh đạo VKSND TP Đà Nẵng đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, ngành Kiểm sát TP.Đà Nẵng đã khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, công chức trong ngành học tập nâng cao trình độ. Hiện nay đã có 5 Thạc sỹ, 01 nghiên cứu sinh Tiến sỹ và nhiều cán bộ, Kiểm sát viên đang theo học các lớp cao học chuyên ngành”.

Bùi Tiến – Đức Bình