2 hình thức tổ chức HS trong lớp theo mô hình Trường học mới

Theo hướng dẫn này, việc tổ chức học sinh trong lớp lựa chọn một trong hai hình thức: Tổ chức cho học sinh bầu Hội đồng tự quản học sinh gồm 1 Chủ tịch, 2 phó Chủ tịch và các Ban trong lớp (Ban học tập, Ban văn nghệ thể dục thể thao, Ban vệ sinh-môi trường…);

2 hình thức tổ chức HS trong lớp theo mô hình Trường học mới - Ảnh 1

Tổ chức cho học sinh bầu lớp trưởng, các lớp phó và các tổ trưởng… theo lớp học truyền thống.

Tổ chức nhóm học tập: Căn cứ số lượng học sinh/lớp, diện tích phòng học để bố trí số lượng nhóm học sinh cho phù hợp, có thể bố trí học sinh ngồi theo nhóm hoặc theo lớp học truyền thống.

Căn cứ vào nội dung bài học mà có thể tổ chức hoạt động học của học sinh theo hình thức: Hoạt động độc lập, hoạt động đôi hay hoạt động nhóm, không nhất thiết bài học nào cũng tổ chức hoạt động nhóm.

Trang trí lớp học: Tùy vào điều kiện cụ thể của nhà trường mà trong lớp học có thể bố trí thêm các góc (Góc học tập, Góc thư viện, Góc cộng đồng, Góc sáng tạo, Sổ nhật kí học tập và hoạt động của học sinh, Hộp thư cá nhân, Hòm thư “điều em muốn nói”…). Việc trang trí lớp học không mang tính hình thức mà phải được sử dụng có hiệu quả.

Năm học 2016 - 2017, Vĩnh Phúc có tổng số có 19 trường THCS triển khai thực hiện mô hình Trường học mới trong đó: Lớp 6 triển khai ở 14 trường THCS với tổng số 52 lớp và 1801 học sinh. Lớp 7 triển khai ở 17 trường THCS với tổng số 57 lớp và 1971 học sinh.