2 cơ sở đầu tiên cai nghiện bằng methadone

    Báo VTC News
    Gốc

    Sở Y tế Hải Phòng đã đưa 2 cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy bằng chất methadone vào hoạt động - những cơ sở cai nghiện ma túy bằng methadone đầu tiên tại Việt Nam, trong khuôn khổ dự án do Quỹ viện trợ khẩn cấp của Hoa Kỳ hỗ trợ.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/247302/Default.aspx