2,7  tỉ rúp

TT - Đó là số tiền tương đương hơn 100 triệu USD sẽ được trích từ ngân sách Liên bang Nga để thực hiện dự án siết chặt kiểm soát Internet tại các trường học kể từ ngày 1-4.