2,4 triệu chứng chỉ lưu ký HAG niêm yết trên TTCK London

(ĐTCK-online) Ngày 23/3, tổng số 24.324.375 chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDRs) của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã được niêm yết trên Sở GDCK London. Số chứng chỉ GDRs này được phát hành dựa trên số lượng 16.216.250 cổ phiếu phổ thông mà HAG đã phát hành riêng lẻ cho Deutsche Bank Trust Company Americas vào ngày 17/12/2010 với giá 72.000 đồng/CP, cộng với 8.108.125 cổ phiếu thưởng mà Công ty đã phát hành vào ngày 26/1/2011 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1.

Deutsche Bank Trust Company Americas là ngân hàng lưu ký được ủy thác để phát hành chứng chỉ GDRs. Chuẩn bị cho sự kiện này, HAG đã phối hợp với các đơn vị tư vấn lập hồ sơ và thực hiện thủ tục pháp lý trong khoảng thời gian gần 2 năm. Số tiền thu được từ đợt phát hành nêu trên được sử dụng để đầu tư vào ngành cao su và thủy điện của Tập đoàn.