2.333 nghìn tỷ đồng phát triển kinh tế-xã hội miền Trung

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội dải ven biển miền Trung đến 2020 đã được phê duyệt, miền Trung cần hơn 2.333 nghìn tỷ đồng để phát triển kinh tế-xã hội, trong đó xây dựng hạ tầng là ưu tiên đầu tư hàng đầu.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/257825/Default.aspx