2/3 u buồng trứng xảy ra trong độ tuổi sinh đẻ

    Gốc

    Hanoinet - Từ buồng trứng cũng có những khối u thật sự (thực thể), đó là các khối u tân sinh của buồng trứng có thể lành tính hoặc ác tính.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=77830