2/2/2008: Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình khai trương rạp Cinema 4D

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Đây là công trình theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa ALT với Công ty TNHH Du lịch văn hóa Suối Tiên...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=17c3ea40a6e7f3&page=category