2/12 ACB trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 10 nghìn tỷ

Sẽ có hơn 89,6 triệu cổ phiếu được phát hành. Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ được chốt vào ngày 2/12/2016. Vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ tăng lên từ 9.377 tỷ đồng lên 10.273 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB-HNX) vừa thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2015 như kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Theo đó, ngân hàng này sẽ phát hành 89,63 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ cổ tức 10%. Nguồn vốn để phát hành được lấy từ lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2015. Vốn điều lệ của Ngân hàng Á Châu sẽ tăng từ 986,4 tỷ đồng lên 10.273 tỷ đồng.

Quyết định chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã được NHNN cấp thuận ngày 29/3/2016.

2/12 ACB trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 10 nghìn tỷ - Ảnh 1

Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ được chốt vào ngày 2/12/2016. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 1/12/2016.

Lợi nhuận sau thuế quý này của ACB tăng 18,4% lên 334 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do ACB gia tăng thu nhập lãi, tiết giảm chi phí hoạt động, giảm chi phí trích lập dự phòng RRTD. Thu nhập lãi và mảng dịch vụ tăng trưởng lần lượt 16,1% và 18,6%, trong khi hoạt động chứng khoán đầu tư báo lỗ 140 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư chứng khoán này đã khiến ACB lỗ 600 tỷ đồng từ đầu năm tới nay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ACB lãi trước thuế 1.244 tỷ đồng, tăng 14% và hoàn thành 83% kế hoạch đề ra. Dư nợ tín dụng tăng trưởng 17,98% sau 3 quý, gần hoàn thành kế hoạch 18% đề ra đầu năm. Nợ xấu chỉ tăng nhẹ, nhưng lại tăng ở nợ có khả năng mất vốn - nhóm 5 (gần 240 tỷ đồng). Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,32% hồi đầu năm xuống 1,13%.