2.000 USD cho một đêm ở phòng "tổng thống"

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Giá 2.000 USD mỗi đêm nhưng những căn phòng "tổng thống" lúc nào cũng kín chỗ. Để đáp ứng nhu cầu, người ta đang tiếp tục xây dựng thêm các phòng ngủ tương tự với tiêu chuẩn 6 sao.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/30588/default.aspx