2.000 công nhân KCN Thăng Long có chỗ ở mới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Ban Quản lý KCN và chế xuất Hà Nội cho biết, dự án thí điểm xây dựng nhà ở phục vụ công nhân KCN Thăng Long vừa tiếp nhận 2.000 công nhân vào ở tại sáu khu nhà. Phần lớn những công nhân này hiện làm việc tại Công ty Panasonic và Công ty Canon.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124231&sub=127&top=39