19 tuổi đắc cử thị trưởng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Với 70% số phiếu ủng hộ, Giôn Thai-lơ Ham-mân (ảnh), chàng trai 19 tuổi hiện đang là sinh viên năm thứ nhất của đại học Ô-cla-hô-ma đã đánh bại đối thủ là cựu thị trưởng Hơ-sen Mác Brai, và trở thành thị trưởng thành phố Mu-xcô-gi, với 38.000 dân nằm ở phía đông nam bang Ô-cla-hô-ma của Mỹ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/168838