19 tỉnh tiêm mũi 3 cho trẻ thấp dưới 5%

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    96 liên quanGốc

    Bộ Y tế cho biết tính đến hết ngày 11-7, cả nước đã tiêm 236.111.209 liều vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, Ở nhóm từ 12-17 tuổi, có 19 tỉnh có tỉ lệ tiêm mũi nhắc (mũi 3) thấp dưới 5%.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/19-tinh-tiem-mui-3-cho-tre-thap-duoi-5-45819.htm