19% tiền hỗ trợ xăng dầu vẫn chưa đến tay ngư dân

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Mặc dù tổng kinh phí mà Trung ương đã tạm ứng tính đến ngày 16/12 vừa qua (gồm 3 đợt) là 1.986.842 triệu đồng nhưng đến nay, mới chỉ có 1.408.118 triệu đồng được chuyển đến tay ngư dân.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/12/106682.cand