19/10, giao dịch bổ sung 441,928 cp IHK trên UPCoM

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo, CTCP In hàng không chính thức đưa 441,928 cp niêm yết bổ sung vào giao dịch trên thị trường UPCoM.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP In hàng không; - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông; - Mã chứng khoán: IHK; - Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu; - Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung: 441,928 cổ phiếu - Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 4,419,280,000 đồng - Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 2,141,928 cổ phiếu - Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 21,419,280,000 đồng - Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 19/10/2010