18 hội viên chi hội nhiếp ảnh tham gia trại sáng tác nhiếp ảnh năm 2023

Sáng 20/9, tại huyện Mai Châu, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc Trại sáng tác nhiếp ảnh năm 2023.

Các đại biểu tham quan Bảo tàng Thái tại bản Văn, thị trấn Mai Châu (Mai Châu).

Các đại biểu tham quan Bảo tàng Thái tại bản Văn, thị trấn Mai Châu (Mai Châu).

Trong những năm qua, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đẩy mạnh nhiều hoạt động ở các chuyên ngành: Văn học, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, văn nghệ dân gian và nhiếp ảnh. Từ đó nâng cao chất lượng các tác phẩm, đạt nhiều giải thưởng từ Trung ương đến địa phương.

Hướng tới mục tiêu tạo ra nhiều tác phẩm chất lượng từ cơ sở, từ đó định hướng cho hội viên tham gia thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Trại sáng tác nhiếp ảnh năm 2023 có 18 hội viên chi hội nhiếp ảnh tham gia sáng tác, phản ánh sinh động cảnh sắc, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần quảng bá du lịch, tham dự các cuộc thi, triển lãm ảnh trong tỉnh, khu vực, trong nước và quốc tế.

Trại sáng tác diễn ra từ ngày 20 - 25/9 tại một số xã của huyện Mai Châu, Tân Lạc.

H.D

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/182003/18-hoi-vien-chi-hoi-nhiep-anh-tham-gia-trai-sang-tac-nhiep-anh-nam-2023.htm