18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm

Trong đó, Facebook là công ty công nghệ trả lương "khủng" nhất cho các kỹ sư phần mềm với gần 4 tỉ đồng/năm.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 1

1. eBay: 113.549 USD Tại eBay, một kỹ sư phần mềm có lương cơ bản trung bình là 107.021 USD. Mức lương cơ bản này dao động từ 87.000 USD cho vị trí cấp thấp (junior) đến 168.000 USD cho vị trí cấp cao (senior). Khi tính thêm thưởng và các khoản khác, thu nhập trung bình cho vị trí kỹ sư phần mềm là 113.549 USD.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 2

2. Oracle: 116.514 USD Ở Oracle, một kỹ sư phần mềm có lương cơ bản trung bình là 113.870 USD. Mứ lương cơ bản này dao động từ 62.000 USD cho vị trí junior lên 158.000 USD cho vị trí senior. Tính thêm thưởng và các khoản khác, tổng thu nhập trung bình của kỹ sư phần mềm là 116.514 USD.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 3

3. Microsoft: 116.967 USD Tại Microsoft, một kỹ sư phát triển phần mềm có lương cơ bản trung bình là 104.659 USD. Mức lương trung bình dao động từ 73.000 USD cho vị trí junior lên 152.000 USD cho vị trí senior. Tính thêm thưởng và các khoản khác, thu nhập trung bình cho vị trí này là 116.967 USD.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 4

4. KLA-Tencor: 117.167 USD Lương cơ bản trung bình của kỹ sư phần mềm tại KLA-Tencor là 110.073 USD. Mưc lương cơ bản dao động từ 74.000 USD cho vị trí junior lên 138.000 USD cho vị trí junior. Tính thêm thưởng và các khoản khác, thu nhập trung bình của kỹ sư phần mềm là 117.167 USD.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 5

5. Intel: 117.643 USD Tại Intel, một kỹ sư phần mềm có lương cơ bản trung bình là 105.201 USD. Mức lương cơ bản tại đây từ 65.000 USD cho vị trí junior đến 176.000 USD cho vị trí senior. Tính thêm thưởng và các khoản khác, trung bình thu nhập của kỹ sư phần mềm là 117.643 USD.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 6

6. Nvidia: 117.804 USD Ở Nvidia, một kỹ sư phần mềm có lương cơ bản trung bình là 115.116 USD. Mức lương cơ bản tại đây là từ 76.000 USD cho cấp bậc junior lên 190.000 USD cho cấp bậc senior. Tính thêm cả thưởng và các khoản khác, trung bình kỹ sư phần mềm có thu nhập 117.804 USD.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 7

7. Amazon: 118.121 USD Một kỹ sư phần mềm có lương cơ bản trung bình là 102.450 USD tại Amazon. Mức ương cơ bản này dao động từ 50.000 USD cho vị trí junior lên 180.000 USD đối với senior. Tính thêm thưởng và các khoản khác, trung bình thu nhập của kỹ sư phần mềm tại Amazon là 118.121 USD.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 8

8. Symantec: 120.553 USD Tại Symantec, một kỹ sư phần mềm có lương cơ bản trung bình là 117.357 USD. Mức lương trung bình dao động từ 70.000 USD cho vị trí junior đến 149.000 USD cho vị trí senior. Tính thêm thưởng và các khoản khác, bình quân kỹ sư phần mềm tại đây có thu nhập 120.553 USD.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 9

9. IAC: 120.755 USD Tại IAC, kỹ sư phần mềm có lương cơ bản trung bình là 119.067 USD. Mức lương cơ bản tại đây là từ 87.000 USD cho junior lên 168.000 cho senior. Khi tính thêm thưởng và các khoản khác, thu nhập trung bình cho vị trí này là 120.755 USD.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 10

10. Yahoo: 125.366 USD Kỹ sư phần mềm làm việc cho Yahoo có lương cơ bản trung binh 117.968 USD. Lương cơ bản dao động từ 74.000 USD đối với vị trí junior lên 209.000 USD đối với vị trí senior. Tính thêm thưởng và các khoản khác, thu nhập trung bình của kỹ sư phần mềm là 125.366 USD.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 11

11. Cisco: 130.221 USD Ở Cisco, kỹ sư phần mềm được trả lương cơ bản trung bình là 117.324 USD. Lương cơ bản tại đây là từ 65.000 USD cho vị trí junoir lên 165.000 USD cho vị trí senior. Tính thêm thưởng và các khoản khác, thu nhập trung bình của kỹ sư phần mềm là 130.221 USD.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 12

12. Brocade: 132.036 USD Kỹ sư phần mềm của Brocade được trả lương cơ bản trung bình là 122.746 USD. Lương cơ bản dao động từ 82.000 USD cho junior lên 183.000 USD cho senior. Tính cả thưởng và các khoản khác, thu nhập trung bình cho kỹ sư phần mềm là 132.036 USD.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 13

13. Apple: 138.300 USD Tại Apple, kỹ sư phần mềm có lương cơ bản trung bình là 122.039 USD. Mức lương cơ bản dao động từ 68.000 USD cho vị trí junior lên 200.000 USD cho vị trí senior. Tính thêm thưởng và các khoản khác, trung bình kỹ sư phần mềm đạt thu nhập 138.000 USD.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 14

14. PayPal: 146.795 USD Tại PayPal, kỹ sư phần mềm được trả lương cơ bản trung bình 130.583 USD. Mức lương cơ bản dao động từ 99.000 USD lên 153.000 USD. Tính thêm thưởng và các khoản khác, trung bình kỹ sư phần mềm có thu nhập trung bình 146.795 USD.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 15

15. Arista: 151.648 USD Ở Arista Networks một kỹ sư phần mềm có lương cơ bản trung bình 121.236 USD. Lương này dao động từ 82.000 USD cho vị trí junior lên 163.000 USD cho vị trí senior. Nếu tính thưởng và các khoản khác, trung bình thu nhập của kỹ sư phần mềm là 151.648 USD.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 16

16. Google: 164.683 USD Google trả cho kỹ sư phần mềm mức lương cơ bản trung bình là 126.852 USD. Mức lương này dao động từ 82.000 USD cho vị trí junior lên 226.000 cho vị trí senior. Tính thêm thưởng và các khoản khác, trung bình thu nhập của kỹ sư phần mềm là 164.683 USD.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 17

17. LinkedIn: 170.839 USD Ở LinkedIn, kỹ sư phần mềm có lương cơ bản trung bình 131.956 USD. Lương cơ bản là từ 88.000 USD cho vị trí junior lên 188.000 USD cho vị trí senior. Tính thêm thưởng và các khoản khác, trung bình thu nhập của kỹ sư phần mềm là 170.839 USD.

18 hãng công nghệ trả lương trên 2 tỉ cho kỹ sư phần mềm - Ảnh 18

18. Facebook: 177.014 USD Tại Facebook, một kỹ sư phần mềm có lương cơ bản trung bình là 125.829 USD. Mức lương cơ bản dao động từ 83.000 USD cho vị trí junior lên 201.000 cho vị trí senior. Tính thêm thưởng và các khoản khác, thu nhập trung bình cho công việc này tại Facebook là 177.014 USD.