18 doanh nghiệp mua bán, sử dụng hàng trăm hóa đơn bất hợp pháp

Cục thuế TP. HCM vừa được yêu cầu chuyển cho cơ quan công an điều tra vụ việc 18 doanh nghiệp mua bán và sử dụng hàng trăm hóa đơn của các doanh nghiệp đã bỏ trốn.

Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu Cục thuế TP. HCM chuyển cho cơ quan công an để điều tra vụ việc 18 doanh nghiệp tại đây mua bán và sử dụng hàng trăm hóa đơn của các doanh nghiệp đã bỏ trốn, gây thất thu thuế.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, số tiền ghi trên hóa đơn được 18 doanh nghiệp mua bán là trên 200 tỷ đồng, gây thất thu thuế giá trị gia tăng 19,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, việc mua bán hóa đơn này thông qua nhiều cấp trung gian ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

Tình trạng sử dụng hóa đơn mua của doanh nghiệp bỏ trốn đang xảy ra trên phạm vi rộng, gây thất thu cho ngân sách nhà nước nhưng các biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử của Cục Thuế TP. HCM còn nhiều hạn chế.