18/04, sàn chứng khoán Campuchia chính thức giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Campuchia (CSX) vừa thông báo lễ khai trương giao dịch tại CSX sẽ diễn ra vào ngày 18/04/2012 tại tầng 27 của tòa nhà cao nhất Campuchia Canadia Tower.

* PPWSA: 1,119 NĐT đặt mua thành công trong giai đoạn 2 của IPO

* Vụ IPO đầu tiên tại Campuchia: 514 NĐT đặt mua thành công

CSX đã sẵn sàng cho phiên giao dịch đầu tiên

Người chủ trì buổi lễ khai trương giao dịch là ông Keat Chhon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế - Tài chính Campuchia, Chủ tịch SECC và là đại diện của Thủ tướng Hun Sen.

Niêm yết và giao dịch trong ngày khai trương là cổ phiếu của Công ty Cấp thoát nước Phnom Penh (PPWSA).