18/02, LUT chốt quyền mua cổ phiếu giá 12,000 đồng/cp

(Vietstock) - Ngày 22/02 tới, CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (HNX: LUT) sẽ chốt danh sách để phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:117. Trước đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/02.

Cụ thể, công ty phát hành 6,493,500 cp cho cổ đông với tỷ lệ như trên và giá chào bán là 12,000 đồng/cp. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 07/03 đến ngày 29/03. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 07/03 đến ngày 01/04. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, việc đặt mua, chuyển nhượng và thanh toán tiền được thực hiện tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản. Trường hợp chưa lưu ký chứng khoán, cổ đông đặt mua, chuyển nhượng và thanh toán tiền tại Trụ sở Công ty theo hình thức ghi sổ.