175 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Dược

Theo đó, đã có 175 nhà đầu tư trong đó có 5 tổ chức và 170 nhà đầu tư cá nhân đăng ký tham gia mua cổ phần của Tổng công ty Dược.

(Tổ Quốc)-Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Dược Việt Nam (Vinapharm).

Tổng lượng cổ phần đăng ký mua là 61 triệu cổ phần, cao gấp 1,4 lần số lương chào bán. Trong đó tổ chức đăng ký mua 9,6 triệu cổ phiếu, cá nhân đăng ký mua 51,4 triệu cổ phiếu.

Buổi đấu giá sẽ được tổ chức vào 8h30 phút ngày 22/06/2016.

Ảnh minh họa

Tổng Công ty Dược Việt Nam (Vinapharm) hiện nay hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế; nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ dược. Tổng công ty là một trong 3 đơn vị được Bộ Y tế cho phép tiến hành nghiên cứu tương đương sinh học với năng lực nghiên cứu khoảng 20 đề tài nghiên cứu/năm. Ngoài ra, Tổng Công ty là đơn vị đầu mối của Bộ Y tế thực hiện việc cung ứng thuốc trong các trường hợp khẩn cấp (thiên tai, dịch bệnh…).

Từ năm 2013 đến 2015, nhờ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh các mặt hàng dược mỹ phẩm và thiết bị y tế, doanh thu thuần của công ty mẹ - Tổng công ty Dược Việt Nam tăng khá nhanh, từ 117,3 tỷ đồng trong năm 2013 lên 139,7 tỷ đồng năm 2014 và 204,1 tỷ đồng năm 2015. Lợi nhuận sau thuế trong 3 năm của Vinapharm lần lượt đạt 80,7 tỷ đồng; 136 tỷ đồng và 129 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Vinapharm ước đạt doanh thu từ 258 tỷ đồng đến 1.559 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 41,2 tỷ đồng - 115,7 tỷ đồng; tỷ lệ trả cổ tức 2-4%.

Thủy Bích(tổng hợp)