17 tổng cục, 153 vụ và hàng nghìn đơn vị sự nghiệp công lập được tinh giảm trong năm 2022

Chiều 29/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Việc hoàn thành cơ bản sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm giảm hàng nghìn đầu mối trung gian, đã khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo là một nhiệm vụ nổi bật trong năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Trong năm 2022, với sự tham mưu và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các Bộ-ngành Trung ương đã giảm được 17 tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục. Giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc Bộ, giảm 145 Vụ/Ban thuộc Tổng cục và thuộc Bộ.

Ở địa phương, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện. Đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã giảm được 2.159 tổ chức phòng và tương đương, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 107, 108 của Chính phủ.

Đến năm 2022, cả nước giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016. Riêng năm 2022, các Bộ, ngành Trung ương đã giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập. Ở địa phương giảm 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy nhiên, việc sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính còn phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc. Chất lượng, hiệu quả hoạt động sau sắp xếp của đơn vị chưa được nâng lên. Việc thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa đạt được mục tiêu.

Tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao việc giảm được 17 tổng cục và 153 vụ cùng hàng nghìn đơn vị sự nghiệp công lập, là nỗ lực rất lớn, vì đụng đến con người, đến vị trí công việc vốn vô cùng khó khăn. Đồng thời chỉ đạo nhiệm vụ 2023 rất nặng nề, nhiều thách thức. Nên cái gì thuộc thẩm quyền Bộ Nội vụ thì Bộ chủ động thực hiện. Cái gì thuộc Chính phủ thì Chính phủ sẽ tháo gỡ. Nếu vượt thẩm quyền Chính phủ thì Chính phủ sẽ báo cáo lên cấp trên để tìm hướng tháo gỡ.

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: "Nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành nội vụ năm 2023 là góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, chống tham nhũng và tiêu cực.."

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng cùng Lãnh đạo Bộ Nội vụ và các Ban, Bộ ngành khai trương cơ sở dữ liệu Quốc gia về Công chức, Viên chức.

Thực hiện : Ngọc Dũng Ngọc Tuấn Trương Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/17-tong-cuc-153-vu-va-hang-nghin-don-vi-su-nghiep-cong-lap-duoc-tinh-giam-trong-nam-2022