17 ngân hàng nước ngoài hợp vốn cho vay khai thác dầu khí tại Việt Nam

(HNMO) - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa ký Hợp đồng tín dụng khoản vay hợp vốn trị giá 300 triệu Đô la Mỹ với nhóm 17 ngân hàng nước ngoài.

Việc thu xếp và ký kết thành công hợp đồng tín dụng khoản vay hợp vốn nước ngoài lớn nhất này của PVEP có ý nghĩa rất quan trọng đối với các hoạt động chung của Tổng Công ty, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính tín dụng trong nước và quốc tế đang gặp nhiều thách thức do khủng hoảng kinh tế.

Là đơn vị thành viên chủ lực hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, hiện PVEP đang triển khai 65 dự án thăm dò khai thác dầu khí trong đó có 46 dự án ở trong nước và 19 dự án ở nước ngoài, trải rộng ở các khu vực có tiềm năng dầu khí như Trung Đông, Châu Phi, Mỹ La tinh, Đông Nam Á và Trung Á.

Định hướng đến 2025, PVEP đã và đang nỗ lực đẩy mạnh việc tìm kiếm và tham gia các cơ hội đầu tư ở trong và ngoài nước nhằm không ngừng gia tăng trữ lượng, đảm bảo duy trì và nâng cao sản lượng khai thác dầu khí trong những năm tiếp theo phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Năm 2013, PVEP sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm thăm dò và phát triển khai thác với một số nhiệm vụ quan trọng như: phấn đấu gia tăng trữ lượng 12,5 triệu tấn quy dầu; đưa 07 mỏ mới vào khai thác; tập trung nguồn lực cho phát triển mỏ Junin-2 tại Venezuela; đảm bảo sản lượng khai thác với 3,53 triệu tấn dầu và 1.197 triệu m3 khí. Tổng kinh phí đầu tư cho các chương trình, dự án của PVEP trong năm vào khoảng 1,9 tỷ USD.