17 dự án đầu tư vào nông nghiệp chậm tiến độ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Những vướng mắc trong khâu GPMB, năng lực của một số đơn vị tư vấn thiết kế yếu kém… và ảnh hưởng của đợt mưa úng cuối tháng 10 đầu tháng 11 là những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản vào nông nghiệp sử dụng nguồn vốn ngân sách của thành phố.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/192634