17 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

KLS, PJC, TS4, VC6, GMC, BCC, SD4, DSN, CTB, HSG, PGS, TCL, L35...thông báo chốt danh sách để thanh toán cổ tức bằng tiền...

17 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền - Ảnh 1

Diễn biến giá cổ phiếu KLS trong tháng qua - Nguồn: HNX.

KLS, PJC, TS4, VC6, GMC, BCC, SD4, DSN, CTB, HSG, PGS, TCL, L35, POT, HCT, VNL, TTC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 25/3/2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỉ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/3/2015.

* Ngày 20/3/2015, Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (mã PJC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2015.

* Ngày 30/9/2015, Công ty Cổ phần thủy sản số 04 (mã TS4-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2015.

* Ngày 30/6/2015, Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2015.

* Ngày 15/4/2015, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại may Sài Gòn (mã GMC-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2015.

* Ngày 5/5/2015, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC-HNX) thanh toán cổ tức năm 2011 bằng tiền 3% với tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2015.

* Ngày 27/3/2015, Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2015.

* Ngày 15/4/2015, Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã mã DSN-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 29%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2015.

* Ngày 8/4/2015, Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (mã CTB-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền cho niên độ tài chính 2014 với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2015.

* Ngày 27/03/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) trả cổ tức đợt 3 bằng tiền mặt của NĐTC 2012-2013 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2015.

* Ngày 20/4/2015, Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2015.

* Ngày 10/4/2015, Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (mã TCL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2015.

* Ngày 20/4/2015, Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (mã L35-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2015.

* Ngày 23/4/2015, Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (mã POT-HNX) trả tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỉ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2015.

* Ngày 1/6/2015, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (mã HCT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2015.

* Ngày 15/4/2015, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu ( 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2015.

* Ngày 4/5/2015, Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (mã TTC-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2015.