17 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

CPC, NFC, DHT, TDW, CTB, SRC, AAA, IDV, VPS, NTP, PVS, KTS, SDG, DQC, HHC, ST8 và TLG thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức...

17 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức - Ảnh 1

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu CPC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

CPC, NFC, DHT, TDW, CTB, SRC, AAA, IDV, VPS, NTP, PVS, KTS, SDG, DQC, HHC, ST8 và TLG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 17/3/2017, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2016.

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (mã NFC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/12/2016.

* Ngày 15/12/2016, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã DHT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/12/2016.

* Ngày 16/12/2016, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã TDW-HOSE) trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 19%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/12/2016.

* Ngày 20/12/2016, Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (mã CTB-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền cho niên độ tài chính 2016 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 2/12/2016.

* Ngày 14/12/2016, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã SRC-HNX) tạm ứng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/12/2016.

* Ngày 15/12/2016, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/12/2016.

* Ngày 28/12/2016, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2/2016 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/12/2016.

* Ngày 23/12/2016, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (mã VPS-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/12/2016.

* Ngày 23/12/2016, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/12/2016.

* Ngày 29/12/2016, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/12/2016.

* Ngày 22/12/2016, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (mã KTS-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền năm tài chính chuyển đổi 2016 với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2016.

* Ngày 22/12/2016, Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (mã SDG-HNX) chi cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2016.

* Ngày 20/12/2016, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2016.

* Ngày 20/12/2016, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (mã HHC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2016.

* Ngày 26/12/2016, Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2016.

* Ngày 28/12/2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2016.

Hà Anh