17 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị khởi tố năm 2022

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Trong năm 2022, nhiều cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang đã bị khởi tố, trong đó có 17 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

    N.THẢO - T.TRANG

    Nguồn PLO: https://plo.vn/17-can-bo-thuoc-dien-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-quan-ly-bi-khoi-to-nam-2022-post716491.html