17,72 triệu euro bảo tồn vườn Phong Nha-Kẻ Bàng

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Tỉnh Quảng Bình khởi động dự án Bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, có nguồn kinh phí 15,7 triệu euro.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268312/Default.aspx