17/1, trái phiếu BIDV giao dịch tại HOSE

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Vào 17/1, 30 triệu trái phiếu dài hạn BIDV (mệnh giá 100.000 đồng) sẽ chính thức giao dịch tại sàn Tp.HCM...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=6132ea79aa73ae&page=category