16 tập thể và 38 cá nhân được nhận bằng khen Vì sự tiến bộ phụ nữ

Ngày 15/10, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) giai đoạn 2006 - 2010. Kết quả sau 5 năm, đã có gần 100% cán bộ nữ y tế có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định; tỷ lệ cán bộ nữ được đào tạo sau đại học trong ngành y tế tăng từ 40,5% (2006) lên 43,8% (2010); tỷ lệ cán bộ nữ y tế được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tăng 58,5% (2006) lên 60,4% (2010); tỷ lệ tử vong bà mẹ qua các năm đã liên tục được giảm xuống từ 80/100.000 trẻ đẻ sống năm 2005 đến 69/100.000 năm 2010. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã biểu dương các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động VSTBPN. Bộ trưởng cũng chia sẻ với những khó khăn trong công việc và cuộc sống của các cán bộ nữ như: cường độ lao động cao; môi trường làm việc căng thẳng, độc hại; thu nhập chưa cao... Nhân dịp này, Bộ trưởng đã quyết định tặng bằng khen cho 16 tập thể và 38 cá nhân trong ngành y tế vì đã có thành tích trong công tác VSTBPN.

A. TUẤN