16 mẫu xe Ford có mặt trong Danh sách xe an toàn năm 2009

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) – Viện bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ (IIHS) vừa công bố Danh sách xe an toàn của năm 2009, trong đó ghi nhận những phương tiện bảo vệ con người tốt nhất sau các bài kiểm tra đâm trước, đâm sau và đâm bên hông.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/189012