16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền

Sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa những người trong gia đình dù họ ở cách nhau vài thế hệ, theo loạt ảnh của Brightside.

16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền - Ảnh 1

Bà và cháu gái

16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền - Ảnh 2

Cụ và chắt trai.

16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền - Ảnh 3

Bố và con gái

16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền - Ảnh 4

Bà và cháu gái

16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền - Ảnh 5

Hai người phụ nữ này trong cùng một gia đình, nhưng cách nhau 4 thế hệ.

16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền - Ảnh 6

Bố và con trai.

16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền - Ảnh 7

Bố và con trai.

16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền - Ảnh 8

Cụ trẻ (em gái của cụ) và chắt gái.

16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền - Ảnh 9

Mẹ và con gái.

16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền - Ảnh 10

Bố và con gái.

16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền - Ảnh 11

Bố và con trai.

16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền - Ảnh 12

Bà và cháu gái.

16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền - Ảnh 13

Mẹ và con gái.

16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền - Ảnh 14

Ông và cháu trai.

16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền - Ảnh 15

Bố và con gái.

16 bức ảnh chứng minh sức mạnh to lớn của gene di truyền - Ảnh 16

Ba thế hệ.

Theo VnExpress