1500 năm nữa từ trường Trái Đất có thể sẽ đảo ngược

    Gốc

    Cực bắc từ trường Trái Đất đang biến đổi và ngày một yếu đi. Dòng dung nham cổ đại mang đến cho chúng ta hiểu biết sâu hơn về nguyên nhân phát sinh và kiểm soát từ trường Trái Đất, cũng như điều gì có thể khiến từ trường đổi chiều.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/9/100489.cand