15 năm xây dựng và phát triển

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Được thành lập ngày 20-1-1994, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên của Khoa Chính trị học thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn kiên định lập trường cách mạng, tâm huyết với nghề, đoàn kết phấn đấu, cùng với các đơn vị của học viện góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Đảng và Nhà nước.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/198213