15 năm liên tục vận hành an toàn

Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) cho biết, năm 2022 đánh dấu 15 năm liên tục vận hành an toàn hệ thống, công trình khí, góp phần quan trọng giúp công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung cấp khí liên tục, tối đa theo yêu cầu của khách hàng.

Người lao động NCSP tham gia bảo dưỡng đường ống dẫn khí.

Người lao động NCSP tham gia bảo dưỡng đường ống dẫn khí.

Cụ thể, sản lượng cung cấp khí đạt 3,56 tỷ m3, doanh thu (thu hộ) ước đạt 5.600 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 256 tỷ đồng. NCSP quản lý hiệu quả ngân sách năm 2022 được phê duyệt, dự kiến tiết kiệm khoảng 663.000 USD (trước dự phòng). Toàn bộ các đầu việc quan trọng được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ.

Đến nay, công ty có 15 năm liên tục vận hành an toàn hệ thống, không để xảy ra tai nạn dẫn đến nghỉ việc (tính từ tháng 11/2007), đạt 414.375 giờ làm việc an toàn (tính đến hết tháng 10/2022). Trong năm 2022, công ty có 44 ý tưởng, sáng kiến đã đăng ký, trong đó có 21 ý tưởng, sáng kiến được công nhận (16 sáng kiến được công nhận), làm lợi hơn 12 tỷ đồng.

Tin, ảnh: THU THẢO

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te-bien/202212/cong-ty-duong-ong-khi-nam-con-son-15-nam-lien-tuc-van-hanh-an-toan-968166/