15 mẫu báo tường 20/11 ĐỘC - ĐẸP - LẠ nhất 2016

Để tri ân các thầy cô giáo ngày 20/11, bạn hãy thực hiện những mẫu báo tường độc đẹp lạ nhất 2016.

Mỗi tờ báo tường ngày 20/11 thường có những nét đẹp riêng, các bạn có thể chọn những phần đẹp nhất để áp dụng vào tờ báo tường của lớp mình chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam sao cho được các bạn lớp khác và thầy cô giáo trong trường phải ngạc nhiên về sự sáng tạo của lớp bạn.

15 mẫu báo tường 20/11 ĐỘC - ĐẸP - LẠ nhất 2016 - Ảnh 1

15 mẫu báo tường 20/11 ĐỘC - ĐẸP - LẠ nhất 2016 - Ảnh 2

15 mẫu báo tường 20/11 ĐỘC - ĐẸP - LẠ nhất 2016 - Ảnh 3

15 mẫu báo tường 20/11 ĐỘC - ĐẸP - LẠ nhất 2016 - Ảnh 4

15 mẫu báo tường 20/11 ĐỘC - ĐẸP - LẠ nhất 2016 - Ảnh 5

15 mẫu báo tường 20/11 ĐỘC - ĐẸP - LẠ nhất 2016 - Ảnh 6

15 mẫu báo tường 20/11 ĐỘC - ĐẸP - LẠ nhất 2016 - Ảnh 7

15 mẫu báo tường 20/11 ĐỘC - ĐẸP - LẠ nhất 2016 - Ảnh 8

15 mẫu báo tường 20/11 ĐỘC - ĐẸP - LẠ nhất 2016 - Ảnh 9

15 mẫu báo tường 20/11 ĐỘC - ĐẸP - LẠ nhất 2016 - Ảnh 10

15 mẫu báo tường 20/11 ĐỘC - ĐẸP - LẠ nhất 2016 - Ảnh 11

15 mẫu báo tường 20/11 ĐỘC - ĐẸP - LẠ nhất 2016 - Ảnh 12

15 mẫu báo tường 20/11 ĐỘC - ĐẸP - LẠ nhất 2016 - Ảnh 13

15 mẫu báo tường 20/11 ĐỘC - ĐẸP - LẠ nhất 2016 - Ảnh 14

15 mẫu báo tường 20/11 ĐỘC - ĐẸP - LẠ nhất 2016 - Ảnh 15

15 mẫu báo tường 20/11 ĐỘC - ĐẸP - LẠ nhất 2016 - Ảnh 16

Vân Anh (tổng hợp)