15 hay 10 ngày tự nguyện thi hành án?

Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày (kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án).

15 hay 10 ngày tự nguyện thi hành án? - Ảnh 1

Tôi thua kiện nên phải thi hành án cho bên kia. Thế nhưng, chấp hành viên cho tôi có 10 ngày để trả số tiền nợ. Nếu không có tiền thì họ kê biên xử lý tài sản của tôi. Chấp hành viên làm vậy có đúng luật không (tôi nghe nói thời gian tự nguyện là 15 ngày)?

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Đúng là trước đây căn cứ Điều 45Luật Thi hành án dân sự năm 2008 thì thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày (kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án).

Tuy nhiên, Điều 45 luật này đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 (có hiệu lực ngày 1-7-2015) quy định thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày (kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án).

Như vậy, chấp hành viên giải thích với bạn thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày (kể từ ngày bạn nhận được quyết định thi hành án ) là đúng quy định pháp luật.