15 ảnh chưa từng công bố về Chiến tranh Thế giới 1

15 bức hình hiếm hoi chưa từng được công bố về Chiến tranh Thế giới 1 lột tả phần nào chiến sự ác liệt thời đó.

15 ảnh chưa từng công bố về Chiến tranh Thế giới 1 - Ảnh 1

Đây là những hình ảnh hiếm có về chiến trường thời Chiến tranh thế giới 1.

15 ảnh chưa từng công bố về Chiến tranh Thế giới 1 - Ảnh 2

Hai lính Anh đang quan sát hướng bắn ra của quả pháo trong Trận đánh Somme năm 1916. Ảnh VT

15 ảnh chưa từng công bố về Chiến tranh Thế giới 1 - Ảnh 3

Thủy phi cơ tiêm kích Friedrichshafen của Đức đâm vào một ngôi nhà năm 1918. Ảnh VT

15 ảnh chưa từng công bố về Chiến tranh Thế giới 1 - Ảnh 4

Người lính Anh lái mô tô chở theo chuồng chim bồ câu năm 1916. Anh đang trên đường chuyển bồ câu đưa thư ra chiến tuyến của Mặt trận phía Tây hồi Chiến tranh thế giới 1. Ảnh VT

15 ảnh chưa từng công bố về Chiến tranh Thế giới 1 - Ảnh 5

Pháo hạng nặng của Italy ngoài Mặt trận Italy năm 1918. Ảnh VT

15 ảnh chưa từng công bố về Chiến tranh Thế giới 1 - Ảnh 6

Sĩ quan Đức đọc sách trong một ngôi nhà lớn nơi anh ta đóng quân gần Mặt trận phía tây năm 1918. Ảnh VT

15 ảnh chưa từng công bố về Chiến tranh Thế giới 1 - Ảnh 7

Các binh sỹ Đức ngồi bên ngoài một hầm trú ẩn ở Mặt trận Yser, Bỉ hồi xảy ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Ảnh VT

15 ảnh chưa từng công bố về Chiến tranh Thế giới 1 - Ảnh 8

Toán lính Đức đứng gần một quả khí cầu quan sát gần Mặt trận phía tây năm 1915. Ảnh VT

15 ảnh chưa từng công bố về Chiến tranh Thế giới 1 - Ảnh 9

Đồn quan sát của Đức ở Mặt trận Yser năm 1917. Ảnh VT

15 ảnh chưa từng công bố về Chiến tranh Thế giới 1 - Ảnh 10

Pháo phòng không di động của quân Pháp ngoài Mặt trận phía tây năm 1918 hồi Thế chiến I. Ảnh VT

15 ảnh chưa từng công bố về Chiến tranh Thế giới 1 - Ảnh 11

Binh sỹ Áo-Hung nằm nghỉ trong một boong-ke năm 1916. Ảnh VT

15 ảnh chưa từng công bố về Chiến tranh Thế giới 1 - Ảnh 12

Đại bản doanh ngủ nghỉ của quân Đức ở Mặt trận phía tây năm 1916. Ảnh VT

15 ảnh chưa từng công bố về Chiến tranh Thế giới 1 - Ảnh 13

Tàu ngầm U-boat Đức đánh chìm một tàu buôn của phe Hiệp ước ở Đại Tây Dương năm 1915. Ảnh VT

15 ảnh chưa từng công bố về Chiến tranh Thế giới 1 - Ảnh 14

Lính bộ binh Đức đi lấy nước ở Mặt trận phía tây năm 1916. Ảnh VT

15 ảnh chưa từng công bố về Chiến tranh Thế giới 1 - Ảnh 15

Chuồng chim bồ câu đưa thư ngoài Mặt trận phía tây năm 1916. Ảnh VT