147 doanh nghiệp ở Kon Tum nợ 20 tỷ đồng bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Cùng với khởi kiện ra tòa 5 DN có số nợ lớn, BHXH Tỉnh cũng triển khai nhiều biện pháp để thu hồi nợ đọng.

Tỉnh Kon Tum, hiện có 147 doanh nghiệp, đơn vị đang nợ đọng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng.

Một số công ty có số nợ lớn và kéo dài nhiều tháng, như: Công ty Cổ phần xây dựng 79 nợ 1,8 tỷ đồng, thời gian nợ 105 tháng; Công ty Cổ phần xây dựng Cosevco 77 nợ hơn 1 tỷ đồng, thời gian nợ 94 tháng; Công ty Cổ phần sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum thời gian nợ 19 tháng với số tiền nợ gần 1 tỷ đồng…

Trước tình hình này, cùng với việc sử dụng biện pháp mạnh là khởi kiện ra tòa 5 doanh nghiệp có số nợ lớn và chây ì không chịu trả nợ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum cũng đang triển khai nhiều biện pháp để thu hồi nợ đọng.

Bà Phạm Thị Điệp, Trưởng phòng Thu, Bảo hiểm xã hội Kon Tum cho biết: “Bảo hiểm xã hội tỉnh ra quyết định thành lập 2 tổ thu nợ, mỗi tổ thu nợ gồm 4 thành viên. Chúng tôi sẽ chọn khoảng 58 đơn vị có số nợ nhiều và dài trực tiếp xuống đơn vị để bám sát và đôn đốc.

Nếu đơn vị không nộp, chúng tôi sẽ lập biên bản và có thể gửi qua Sở Lao động để thanh tra làm việc theo quy định của Luật và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những đơn vị tiến hành làm tăng, giảm cũng làm kịp thời, chốt số nợ và cứ nửa tháng một lần thông báo cho họ số nợ để họ có những biện pháp, kế hoạch trả nợ”./.

Khoa Điềm/VOV – Tây Nguyên