14 năm dạy học ở vùng ĐBKK thôi hưởng phụ thu hút nhưng được hưởng phụ cấp lâu năm

GD&TĐ - Năm 2002, tôi nhận làm giáo viên tại xã thuộc vùng 3 - vùng đặc biệt khó khăn. Trước khi nhận công tác tôi có hộ khẩu thuộc vùng 1. Từ khi nhận công tác đến nay tôi chưa luân chuyển hay điều động đến đơn vị nào khác.

Trong quá trình công tác tại đơn vị, tôi đã được hưởng trọn vẹn chế độ ưu đãi theo Nghị định số: 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Tôi có được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP hay không? - Trần Văn Huy (huygia***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số: 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính có nêu:

Tính từ ngày 15/4/2013 (ngày Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% hệ số lương của bậc theo chức danh nghề nghiệp hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và thôi hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc xác định đối tượng thuộc diện luân chuyển có thời hạn đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP căn cứ vào thời hạn luân chuyển ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn đến công tác ở xã IaDreh từ năm 2002 và bạn đã hưởng đầy đủ các loại phụ cấp theo Nghị định số: 61/2006/NĐ-CP, do đó bạn không thuộc diện hưởng phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Tuy nhiên, bạn sẽ được hưởng phụ cấp lâu năm theo Điều 5 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP.