131 DN nhận Giải thưởng Chất lượng VN 2007

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Ngày 9-12, tại Hà Nội, Giải thưởng Chất lượng VN 2007 đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng Bộ Khoa học và Công nghệ trao cho 131 doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/209478.asp