13 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị đề nghị truy tố

  Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Viện kiểm sát dân nhân tỉnh này truy tố 13 bị can trong vụ án hình sự liên quan đến khu nhà đất số 1 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang. Trong 13 bị can có hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

  13 bị can bị đề nghị truy tố

  Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có Kết luận điều tra với 13 bị can đã bị khởi tố liên quan đến vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại khu nhà đất số 1 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang.

  Các nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị xét xử trong vụ án Vi phạm về quản lý đất đai xảy ra tại hai dự án thuộc núi Chín khúc. Ảnh: Trung Vũ.

  Các nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị xét xử trong vụ án Vi phạm về quản lý đất đai xảy ra tại hai dự án thuộc núi Chín khúc. Ảnh: Trung Vũ.

  Các bị can trong vụ án gồm: Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa); Lê Văn Dẽ (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa); Trần Văn Thọ (nguyên Giám đốc Ban QLDA, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa); Nguyễn Ngọc Tâm (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, cựu Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thẩm định giá đất); Vũ Xuân Thiềng (nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất);

  Cùng với đó là Trần Sỹ Quân (nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Khánh Hòa; nguyên thành viên Hội đồng thẩm định giá đất); Nguyễn Văn Nhựt (nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa; nguyên thành viên Hội đồng thẩm định giá đất); Trần Quang Bửu (nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa; nguyên thành viên Hội đồng thẩm định giá đất); Lê Huy Toàn (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang; nguyên thành viên Hội đồng thẩm định giá đất); Nguyễn Ngọc Tuấn (nguyên Phó phụ trách Phòng Vật giá công sản thuộc Sở tài chính; Tổ trưởng Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa).

  Chỉ định thầu không qua đấu giá

  Theo Kết luận điều tra, ngày 25/5/2011, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký Tờ trình số 2539/TTr- UBND báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, về việc cho phép thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BT).

  Ông Nguyễn Chiến Thắng có vai trò xuyên suốt trong vụ án tại số 1 Trần Hưng Đạo.

  Ông Nguyễn Chiến Thắng có vai trò xuyên suốt trong vụ án tại số 1 Trần Hưng Đạo.

  Trong đó, xin xây dựng mới Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BT và được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án này.

  Ngày 21/7/2011, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1191/TTg-KTN gửi UBND tỉnh Khánh Hòa với nội dung: “Đồng ý UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai đầu tư xây dựng... Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BT. UBND tỉnh Khánh Hòa bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch cho nhà đầu tư để lập dự án kinh doanh khai thác, thu hồi vốn đầu tư dự án BT theo quy định của Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính Phủ và các quy định pháp luật có liên quan; Ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét và quyết định việc chỉ định nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng BT... theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án...”.

  Theo chỉ đạo của Thủ tướng và quy định hiện hành, thì UBND tỉnh Khánh Hòa cần phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Trường Chính trị tỉnh theo trình tự, thủ tục của Luật đấu thầu năm 2005, Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Nhưng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ định và ký hợp đồng BT với Công ty TNHH Hoàn Cầu Khánh Hòa (sau này là Công ty Cổ phần Thanh Yến) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị mới.

  Giao đất sai quy hoạch

  Sau khi đã không tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh Khánh Hòa lại không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 7.388,9 m2 tại số 01 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang và đến khi giao, cho thuê đất thì không đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất TP Nha Trang là trái với Luật Đất đai 2013.

  Cụ thể, ngày 11/11/2013, ông Lê Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký Quyết định số 2851/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP Nha Trang; trong đó, khu đất 7.388,9 m2 tại số 01 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của nhà nước.

  Khu đất số 01 Trần Hưng đạo nay là Nha Trang Center 2. Ảnh: Trung Vũ.

  Khu đất số 01 Trần Hưng đạo nay là Nha Trang Center 2. Ảnh: Trung Vũ.

  Ngày 7/8/2014, ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký Thông báo số 416/TB-UBND, thông báo về giá trị khu đất tại số 01 Trần Hưng Đạo khi giao cho Công ty Cổ phần Thanh Yến để thực hiện dự
  án Nha Trang Center 2 là 122,1 tỷ đồng; với diện tích 7.388,9 m2. Trong đó, đất ở lâu dài 4.440m2, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 2.948,9 m2.

  Ngày 22/1/2015, ông Nguyễn Chiến Thắng và Công ty Cổ phần Thanh Yến ký kết Hợp đồng BT số 01/2015/HĐBT, Dự án Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1) tại Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

  Trong đó, tổng vốn đầu tư 121,116 tỷ đồng; thời gian thực hiện 24 tháng. Giá trị quyền sử dụng đất của khu đất và quyền đầu tư thực hiện Dự án khác được ấn định là 122,116 tỷ đồng theo Thông báo số 416 (“Giá trị khu đất”). Giá trị khu đất trên là 122,116 tỷ đồng được cố định và ổn định, có hiệu lực trong suốt thời gian có hiệu lực của hợp đồng này.

  Đến ngày 30/12/2015, Dự án Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1) được nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng. Ngày 28/6/2019, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký Quyết định số 2182/QĐ-UBND, về việc điều chỉnh Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1), với chi phí đầu tư là 113,9 tỷ đồng.

  Ngày 31/12/2015, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký ban hành Quyết định số 3936/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của TP Nha Trang. Trong đó kế hoạch sử dụng đất của khu đất tại số 01 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang là đất thương mại dịch vụ.

  Ngày 21/7/2016, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký Quyết định số 2099/QĐ-UBND, về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với khu đất số 1 Trần Hưng Đạo để thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Y tế - Văn phòng - Khách sạn - Nhà ở chung cư Nha Trang Center 2.

  Trong đó, giá đất ở là 22.492.402 đồng/m2, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (thời hạn thuê đất từ ngày 16/02/2016 đến 30/6/2065) để tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê là 7.821.019 đồng/m2.

  Giá trị quyền sử dụng đất đối với khu đất số 01 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang được Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo với số tiền là hơn 121,5 tỷ đồng. Như vậy, Công ty Cổ phần Thanh Yến phải trả thêm cho UBND tỉnh Khánh Hòa số tiền chênh lệch là 7,5 tỷ đồng (121,5 đồng - 113.9 tỷ đồng). Công ty Cổ phần Thanh Yến đã nộp số tiền 7,1 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

  Thất thoát hàng chục tỷ đồng

  Theo Kết luận định giá tài sản số 03/KL-HĐĐGTS, ngày 30/3/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Bộ, trong đó, kết luận về giá trị quyền sử dụng đất đối với khu đất tại số 1 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang tại thời điểm ngày 16/2/2016 là 184,1 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 5/10/2020 là hơn 446 tỷ đồng.

  Ông Lê Đức Vinh trong một vụ án khác. Ảnh: Trung Vũ.

  Ông Lê Đức Vinh trong một vụ án khác. Ảnh: Trung Vũ.

  Đối với tài sản trên đất thuộc Trường Chính trị tỉnh (cũ) tại khu đất số 01 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang được xác định tại thời điểm ngày 9/8/2016 là hơn 21 tỷ đồng.

  Theo Kết luận điều tra, từ các quyết định, tham mưu của các bị can nói trên đã gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước là hơn 74 tỷ đồng.

  Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa kết luận cả 13 bị can đều phạm vào tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa truy tố 13 bị can nêu trên.

  Liên quan đến vụ án Vi phạm về quản lý đất đai xảy ra tại hai dự án thuộc núi Chín khúc, tỉnh Khánh Hòa, 13/4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt đối với 7 bị cáo trong vụ án này.

  HĐXX tuyên phạt Nguyễn Chiến Thắng 5 năm 6 tháng tù giam; Đào Công Thiên và Lê Đức Vinh cùng 4 năm 6 tháng tù giam; Lê Mộng Điệp 3 năm 6 tháng tù giam; Võ Tấn Thái và Lê Văn Dẽ 3 năm tù giam; Trần Văn Hùng 2 năm 6 tháng tù giam.

  TRUNG VŨ

  Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/13-cuu-lanh-dao-tinh-khanh-hoa-tiep-tuc-bi-de-nghi-truy-to.html