13/11, Xi măng Hà Tiên 1 lên sàn

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 13/11, 87 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 sẽ chính thức giao dịch tại sàn Tp.HCM...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=eadaa71dd3628d&page=category