120 già làng, trưởng bản, nghệ nhân dự Tuần Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam

Thanh Giang

(Cadn.com.vn) - Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2016 diễn ra từ ngày 18 đến 23-11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây cũng là hoạt động nổi bật nằm trong Tháng “Sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt từ ngày 1 đến 30-11 tại Làng. Ban tổ chức cho biết: Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” sẽ gồm nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Tham dự Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” có khoảng 120 già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào các dân tộc được huy động từ các địa phương đại diện các dân tộc thuộc các vùng, miền trong cả nước.