12 năm mò ốc nuôi con học

Hằng ngày, từ gian phòng trọ ngoài bãi An Dương (Hà Nội), chị Mẫn, 49 tuổi, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình lại tất tưởi soạn đồ nghề, rồi nai nịt quần áo… để xuống hồ. Suốt 12 năm, chị làm nghề mò ốc hến nuôi chồng ốm đau, nuôi con gái ăn học thành tài.