12 mẹo trong nghệ thuật giao tiếp

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường xuyên phải giao tiếp với nhiều người, với nhiều đối tượng thuộc các tầng lớp khác nhau. Và chính sự tinh tế, khéo léo trong cách ứng xử với mọi người đã giúp cho chúng ta đạt tới một nghệ thuật, nghệ thuật giao tiếp.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/203884.asp