12 mẫu bốt thấp cổ mới của năm 2011

(NDHMoney) Cùng chọn những mẫu bốt diện Tết đến từ các thương hiệu danh tiếng.

Bốt da xanh thẫm Radd, cao 12,5cm của Boutique 9. Giá 135 USD (2,7 triệu đồng). Đặt mua tại đây. Bốt hở mũi, cao 7,6 cm Belle của Sigerson Morrison. Giá 325 USD (6,4 triệu đồng). Đặt mua tại đây. Bốt buộc dây, vải canvas và da, cao 13cm của Ash. Giá: 190 USD (3,7 triệu đồng). Đặt mua tại đây. Bốt da, cao 12cm, của Emilio Pucci. Giá: 1.150 USD (23,5 triệu đồng). Đặt mua tại đây. Bốt da Didi, hở mũi, gót cao 10,2cm của Jean-Michel Cazabat. Giá 445 USD (8,7 triệu đồng). Bạn có thể đặt mua tại đây. Bốt da rắn cao 10,2cm của Anaconda. Giá: 190 USD (3,7 triệu đồng). Đặt mua tại đây. Bốt da Ý kết hợp vải canvas, cao 8cm, đế làm thủ công của Submit, Giá: 285 USD (5,6 triệu đồng). Bạn có thể đặt mua tại đây. Bốt da đen cao đến mắt cá chân, gót 15cm của Burberry. Giá: 995 USD (19,5 triệu đồng). Đặt mua tại đây. Bốt mang đế gỗ với phần thân bằng da mềm mại cao 11,5cm của Finsk. Giá bán 445 USD (8,7 triệu đồng). Bạn có thể đặt mua tại đây. Bốt da nâu mũi vếch, đế cao su cao 10cm Hamilton của Jeffrey Campbell. Giá: 128 USD (2,5 triệu đồng). Bạn có thể đặt mua tại đây. Bốt da hở mũi Belle, cao 11cm của Sigerson Morrison. Giá: 350 USD (6,9 triệu đồng). Đặt mua tại đây. Bốt da hình da báo, đế cao su, cao 8,5cm Frankie của Jeffrey Campbell. Giá 180 USD (3,5 triệu đồng). Bạn có thể đặt mua tại đây.