12 đơn vị tư vấn quốc tế đề xuất nghiên cứu quy hoạch Hà Nội

(HNM) - Ngày 17-4, Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đã tiếp nhận 12 đề xuất quy hoạch Hà Nội mở rộng của các nhà tư vấn quốc tế. Bộ Xây dựng sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị sau khi Thủ đô Hà Nội mở rộng.