12 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

  1 liên quanGốc

  DHA, KDH, TYA, FCM, TCO, TRA, GMX, DPM, PLC, L10, IMP và VNF thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

  Ảnh minh họa.

  DHA, KDH, TYA, FCM, TCO, TRA, GMX, DPM, PLC, L10, IMP và VNF thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

  * Ngày 26/06/2019, Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE) thanh toán cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2018 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2019.

  * Ngày 26/06/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2019.

  * Ngày 18/07/2019, Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam (mã TYA-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 17,7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.770 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2019.

  * Ngày 10/07/2019, Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (mã FCM-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2019.

  * Ngày 27/06/2019, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2019.

  * Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2019.

  * Ngày 27/06/2019, Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2019.

  * Ngày 26/06/2019, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2018 với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2019.

  * Ngày 28/06/2019, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần (mã PLC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2019.

  * Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2019.

  * Ngày 11/07/2019, Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (mã IMP-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2019.

  * Ngày 15/07/2019, Công ty Cổ phần VINAFREIGHT (mã VNF-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2019.

  Hà Anh

   Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/12-doanh-nghiep-chot-danh-sach-tra-co-tuc-20190608210147549.htm